Beräkna ditt ADI

Den rekommenderade maximala mängden för daglig konsumtion av sötningsmedel kallas för ett acceptabl dagligt intag (ADI). För att skapa din personliga ADI för Hermesetas, ange din vikt. Skriv in din vikt och beräkna hur mycket sötningsmedel du kan använda varje dag resten av ditt liv.

Din vikt (i hela kg):
Hermesetas Mini Sweeteners
tabletter jämfört med: gram av socker
Hermesetas Lättströ
tsk jämfört med: gram av socker
Hermesetas Flytande
droppar jämfört med: gram av socker

Det acceptabla dagliga intaget gäller det dagliga intaget för hela ditt liv och är en rekommendation för långsiktig konsumtion. Att överskrida ADI-nivån under en kort period skulle därför inte vara någon risk.